Werkwijze

Methode

We werken met de methode “Bas in de klas”. Dit is een methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, een interventie met een compleet lesaanbod voor kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar. Hierdoor dus een doorgaande lijn van speelzaal naar basisschool. De interventie bevat thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind en alle ontwikkelingsgebieden beslaan. Wij werken een aantal weken lang aan hetzelfde thema. Voor de uitvoerders zijn de thema’s digitaal beschikbaar, binnen de thema’s wordt verwezen naar verschillende prentenboeken. Ook de handpop Bas wordt ingezet in de methode. Kinderen ontwikkelen zich door middel van spel. Wij dagen ze uit om al spelend te ontdekken en leren. Het plezier dat daarin beleefd wordt staat voorop!

About us

Het programma voor peuters en kleuters is opgebouwd rondom deze 9 thema’s:

 1. Ik ben Bas
 2. Met Bas op stap
 3. Met Bas naar de boerderij
 4. Welterusten, Bas
 5. Bas schildert de zee
 6. Hoera voor Bas
 7. Bas, post!
 8. Met Bas naar de bieb
 9. Bas gaat koken

Doel

Het hoofddoel van Bas in de klas is om onderwijsachterstanden bij peuters en kleuters terug te dringen of te voorkomen en het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Om het doel te bereiken, wordt gebruikgemaakt van de SLO-doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling) op het gebied van:

Taal-rekenen-sociaal-emotionele ontwikkeling-motoriek-muziek-handvaardigheid en spel. 

De manier waarop de doelen worden behaald kan verschillen per kind al naar gelang het niveau. Wel is het zo dat de risicokinderen extra ondersteuning kunnen krijgen. Als het basisaanbod te hoog is, kan er gebruikgemaakt worden van de suggesties die de methode geeft om met wat lagere subdoelen te werken. Ook kan een activiteit dan meerdere keren worden aangeboden. Herhaling is hierbij belangrijk. 
Als op basis van observatie / kindvolgsysteem blijkt dat een kind juist een voorsprong heeft, kan er juist gebruik gemaakt worden van de in de methode aangegeven hogere subdoelen, zodat deze kinderen ook uitgedaagd blijven.

Voorbeelden van subdoelen voor taal zijn (klik aan)

Peuters:

 • Woordenschat: het kind wijst genoemde woorden aan op plaatjes in een boek.
 • Interactief taalgebruik: het kind neemt deel aan een gesprek.
 • Beginnende geletterdheid: het kind weet dat de boekomslag iets laat zien van het verhaal.
 • Taalbewustzijn: het kind geeft antwoord op een vraag als die direct aan hem gesteld wordt.
 • Leesplezier: het kind luistert geboeid naar een voorleesverhaal in een één-op-één situatie.

4/5-jarigen:

 • Woordenschat: het kind kan verschillende en nieuwe woorden gebruiken.
 • Interactief taalgebruik: het kind kan een verhaal (na)vertellen.
 • Beginnende geletterdheid: het kind ontdekt het alfabetisch principe.
 • Taalbewustzijn: het kind weet dat letters met klanken corresponderen.
 • Leesplezier: het kind toont plezier in lezen en boeken.

Hoe ziet de ochtend er uit?

Op een groep van maximaal 15 of 16 peuters werken twee pedagogisch medewerkers. Soms ondersteunt door een vrijwilliger. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor stagiaires, dus u kunt ook stagiaires tegenkomen. Regelmaat en ritme geven een kind houvast en veiligheid. We streven daarom voor “vaste gezichten” op de groep en de ochtenden verlopen daarom volgens een vast ritme.

8:30 - 8:45 uur

Kinderen kunnen gebracht worden tussen 08.30 uur en 08.45 uur. Bij binnenkomst staat 1 medewerker bij de deur en de andere medewerker is op de groep bij de peuters, zo worden alle kinderen en hun ouders welkom geheten en gezien.

8:30 - 8:45 uur

8:45 - 9:15 uur

Er is ruimte voor vrij spel/meespelen, observatie, VE begeleiding en pre-teaching tot 09.15 uur door beide medewerkers.

9:15 - 9:30 uur

Rond 09.15 uur gaan we in de eerste kring. We noemen de namen van de kinderen en schenken ook aandacht aan de kinderen die er niet zijn. We starten de ochtend met gebed en het zingen van christelijke liedjes. Met behulp van het dagritmepakket nemen we regelmatig de ochtend door. De speelzalen werken aan de hand van verschillende thema’s met een vroegschoolse methode. In deze kring en later evt. met een kleiner groepje of individueel wordt ingegaan op het betreffende thema.

9:15 - 9:30 uur

9:30 - 9:45 uur

Na 09.30 uur eten we in de kring fruit.

9:45 - 10:45 uur

Om 09.45 uur is het weer tijd voor ontwikkelingsspel en/of activiteit. Na het spelen en de activiteit is het tijd om op te ruimen. De kinderen worden hier uiteraard bij betrokken, doordat we een “opruim”liedje gaan zingen en op het kleed gaan zitten. Elk kind krijgt dan een “taak” om iets op te ruimen.

9:45 - 10:45 uur

10:45 - 11:30 uur

Rond 10.45 uur gaan de kinderen weer in de kring, ze leren naar elkaar en naar de juf te luisteren. Het is goed te ervaren hoe het is als de aandacht van de groep op jou gevestigd is. Via het praten, vertellen en zingen leren de kinderen allerlei nieuwe woorden en begrippen. In deze kring lezen we ook uit de peuterbijbel voor en is er aandacht voor (bewegings)liedjes. Daarna krijgen alle kinderen drinken en een koekje. Dat hoeft u niet mee te geven.  Dit dagelijkse ritueel is een rustpunt voor de kinderen.

11:30 - 12:00 uur

Als we een verjaardag vieren hebben we nog een eindkring. Verjaardagen worden gevierd om 11.30 uur, ouders van de jarige mogen hierbij aanwezig zijn. Peuters kunnen opgehaald worden tussen 11.45 uur en 12.00 uur.

11:30 - 12:00 uur

Kinderen gaan tussendoor naar de wc of worden na het eten/drinken verschoond. Als het weer het toe laat gaan we elke dag buitenspelen. Het ophalen van de peuters kan bij mooi weer dus ook buiten gebeuren. Bij slecht weer bieden we binnen een bewegingsactiviteit aan.

SPCP is onderdeel van


Image

SPCP Nunspeet

Postbus 201
8070 AE  Nunspeet

Email en telefoon

administratie@spcpnunspeet.nl
06-40744485
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties)

De Kabouterhof

Feithenhofweg 24, Nunspeet
ga naar de locatiepagina

De Vlinderhof

Arthur Briëtstraat 40, Nunspeet
ga naar de locatiepagina

De Kikkerhof

Troelstrastraat 21, Nunspeet
ga naar de locatiepagina

SPCP Nunspeet © Copyright 2023 | een Kamels site | privacyverklaring
Image