Over ons
About us

Algemeen

SPCP Nunspeet biedt peuterspeelzaal werk aan op Protestants Christelijke basis. De peuteropvang is een voorschoolse voorziening voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Het doel van de peuteropvang is om kinderen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen krijgen de gelegenheid om in groepsverband te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. Het aanbieden van voor-en vroegschoolse educatie (VVE) hoort daar ook bij.

Doelstelling

Wij gaan ervan uit dat gezin, school en kerk in elkaars verlengde liggen. Veel ouders kiezen bewust voor een opvoeding volgens Christelijke principes. De SPCP heeft een open aannamebeleid, wat aangeeft dat alle kinderen en ouders van harte welkom zijn. Al spelend ontdekken en leren kinderen. Het plezier dat daaraan beleefd wordt vinden wij van groot belang. Pedagogisch medewerkers creëren een sfeer waarin een kind zich individueel als in groepsverband kan ontplooien. Een kind ontwikkelt zich wanneer het zich veilig voelt, wanneer het een relatie kan aangaan met de medewerkers en wanneer het een plek heeft gevonden binnen de groep.
About us
About us

Identiteit

De SPCP heeft een Christelijke grondslag. In de Bijbel zegt Jezus: “Laat de kinderen tot mij komen.”(Mattheus 19: 15). Wij willen werken vanuit de overtuiging dat wij kinderen, hoe jong ze ook zijn, mogen vertellen over Jezus. Dat Jezus van alle kinderen houdt en een relatie met de kinderen wil. We hopen dat dit er toe mag leiden dat het kind zoveel hoort, ziet en leert over Gods Liefde voor de mensen en kinderen dat er een groeiend verlangen mag zijn om Hem beter te leren kennen. Daarom lezen we met de kinderen uit de Bijbel wordt er gezamenlijk gebeden en zingen we Christelijke liederen. We werken bewust aan de Christelijke feesten en staan stil bij vieringen. De Christelijke identiteit heeft tevens consequenties voor het personeel dat wij aannemen. Zij dienen binding te hebben en in te stemmen met de christelijke levensovertuiging die aansluit op onze visie.

Bestuur

SPCP Nunspeet is een stichting. De stichting valt bestuurlijk onder de vereniging CNS Nunspeet. De leidinggevende van SPCP Nunspeet is mevr. L. Lobbezoo. De eindverantwoordelijke is de bestuurder van CNS Nunspeet, dhr. C. Vosselman. De stichting heeft geen winstoogmerk. De kwaliteit van de opvang en daarmee het aanbod aan de peuters is belangrijker dan het financieel resultaat. Natuurlijk streven wij naar een klein financieel resultaat om in de toekomst een financieel gezonde organisatie te blijven.
About us

SPCP is onderdeel van


Image

SPCP Nunspeet

Postbus 201
8070 AE  Nunspeet

Email en telefoon

administratie@spcpnunspeet.nl
06-40744485
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties)

De Kabouterhof

Feithenhofweg 24, Nunspeet
ga naar de locatiepagina

De Vlinderhof

Arthur Briëtstraat 40, Nunspeet
ga naar de locatiepagina

De Kikkerhof

Troelstrastraat 21, Nunspeet
ga naar de locatiepagina

SPCP Nunspeet © Copyright 2023 | een Kamels site | privacyverklaring
Image